INTEGRITETSPOLITIK FOR LINDSTRÖM & SONDÉN AB

LINDSTRÖM & SONDÉN AB VÆRNER OM DIN PERSONLIGE INTEGRITET

Myrangecooker.dk drives af Lindström & Sondén AB, og vi værner om, at dine personoplysninger behandles på en måde, der sikrer privatlivets fred, med et godt beskyttelsesniveau og i henhold til relevant databeskyttelseslovgivning. Denne integritetspolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger om dig – vores kunde eller besøgende – på vores hjemmeside. Ved spørgsmål om vores integritetsbeskyttelse er du altid velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger for os og vores databeskyttelsesrådgiver fremgår herunder under overskriften ”Kontaktinformation”.

DATAANSVARLIG

Vi er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og derfor ansvarlig for, at dine oplysninger håndteres på en korrekt og sikker måde iht. relevant lovgivning. Vi sælger produkter under flere forskellige varemærker samt segmenter og via flere forskellige hjemmesider. Vi er ansvarlig for personoplysninger, som indsamles på myrangecooker.dk, vinkøleskabet.dk, myoutdoorkitchen.dk, bordtennishuset.dk, ølkøleskabe.dk og billardbutikken.dk.

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I tabellen herunder fremgår det, hvorfra vi får dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi behandler, til hvilke formål de behandles, på hvilket lovligt grundlag vi understøtter behandlingen, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger. Du har ingen pligt til at dele dine personoplysninger med os. Hvis du vælger ikke at dele nogen personoplysninger med os, kan vi imidlertid ikke sælge eller levere produkter til dig, tilbyde dig kundeservice, sende dig markedsføringsmateriale eller i øvrigt interagere med dig med det formål at tilbyde vores services.

Oplysninger om vores kunder

Vi har indsamlet personoplysningerneKategorier af personoplysningerFormål med behandlingenJuridisk grundlagOpbevaringstid
Fra dig eller folkeregisteret (på din anmodning)Navn, e-mail, adresse og telefonnummerAdministrere dit køb, f.eks. identificering og alderskontrol, modtage bestillingen og levere produktet Opfyldelse af aftale7 år
Fra digNavn, e-mail og evt. øvrige personoplysninger du vælger at dele med vores kundeservicemedarbejdereYde kundeserviceBehandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i efter behov at yde dig kundeservice (interesseafvejning)7 år
Fra digNavn, e-mail, tekniske oplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enheds ID, webbrowser, andre oplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknik, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købtAnalysere din onlineadfærd, tilpasse og afsende markedsføringsmateriale til digBehandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i at markedsføre vores produkter og services (interesseafvejning).3 år
Fra digNavn, e-mail, evt. øvrige oplysninger du oplyser i forbindelse med konkurrencenAdministrere konkurrencer du vælger at deltage iBehandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i at tilbyde vores kunder konkurrencer (interesseafvejning)3 år
Fra digPersonoplysninger du har oplyst i en anmeldelse, f.eks. navnVise anmeldelser for andre kunder og tilpasse vores produkter og vores udvalgBehandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i at vise anmeldelser og tilpasse produkter ud fra sådanne anmeldelser (interesseafvejning)Indtil produktet udgår i vores sortiment
Fra digNavn, e-mail, informationer om dit køb og din brug af produktetAdministrere returneringerOpfyldelse af aftale2 år
Fra dig, gennem kameraovervågning eller via cookies på vores hjemmesideKøb og ordrehistorik, person- eller id-nummer, video- og lydindspilninger, tekniske oplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enheds ID, webbrowser, andre oplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknik, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller vist interesse for på vores hjemmeside eller en af vores hjemmesiderForhindre misbrug af vores hjemmesider, services eller produkter samt forhindre lovovertrædelser, f.eks. bedrageriBehandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i at sikre, at vores produkter og services anvendes iht. vores vilkår og relevant lovgivning (interesseafvejning)3 år
Fra digNavn, e-mail, informationer om dine købOverholde relevant lovgivning, f.eks. lovgivning om reklamation, bogføring, skat og produktsikkerhedBehandlingen er nødvendig for at opfylde vores retslige forpligtelserDine personoplysninger behandles så længe, som det kræves iht. lovgivningen
Fra digNavn, e-mail, informationer om dine købSikre vores retslige interesser, f.eks. ved manglende betalingBehandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i at sikre vores retslige interesser, f.eks. for at få betaling (interesseafvejning)7 år
Fra digOplysninger givet ved køb i butikAnalysere købsadfærd, tilpasse og afsende markedsføringsmateriale til digSamtykke 3 år

Oplysninger om besøgende på vores hjemmesider

Vi har indsamlet personoplysningerneKategorier af personoplysningerFormål med behandlingenJuridisk grundlagOpbevaringstid
Via cookies på vores hjemmesiderTekniske oplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enheds ID, webbrowser, andre oplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknik, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller vist interesse for på vores hjemmeside eller en af vores hjemmesiderAnalysere din onlineadfærd, tilpasse og afsende markedsføringsmateriale til digSamtykke3 år
Via cookies på vores hjemmesideTekniske oplysninger, som f.eks. IP-adresse, unik enheds ID, webbrowser, andre oplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknikFor at sikre at vores hjemmeside fungererBehandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i at sikre, at vores hjemmeside fungerer som planlagt (interesseafvejning)1 år
Via cookies på vores hjemmesideTekniske oplysninger, som f.eks. IP-adresse, unik enheds ID, webbrowser, andre oplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknikFor at udvikle vores hjemmeside, f.eks. baseret på hvordan hjemmesiden anvendesSamtykke1 år

PROFILERING

Vi kan indsamle oplysninger om dig fra forskellige kilder for at drage konklusioner om dine interesser og din onlineadfærd. Dette kaldes for profilering. Med profilering kan vi skabe en kundeprofil, som bl.a. indeholder informationer om, hvad du har købt hos os, samt hvilke produkter du har vist interesse for på vores hjemmesider. Formålet med vores profilering er at sikre, at det markedsføringsmateriale, der sendes til dig, f.eks. personlige tilbud eller såkaldt målrettede annoncer, er relevant(e).

VORES KANALER I SOCIALE MEDIER

Vi behandler personoplysninger, som vi får adgang til via vores kanaler på sociale medieplatforme, med det formål at markedsføre os og vores produkter samt interagere med relevante kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere. Behandlingen er nødvendig for vores berettigede interesse i at markedsføre os og vores produkter samt at interagere med relevante kunder, potentielle kunder og samarbejdspartnere (interesseafvejning). Personoplysningerne behandles så længe, det er nødvendigt, for at opfylde formålene med behandlingen af personoplysningerne. For informationer om platformenes behandling af personoplysninger i forbindelse med, at du besøger vores kanaler på sociale medier, som f.eks. Facebook og Instagram, henvises til de respektive platformes integritetspolitikker.

HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre (tredjeparter), undtagen i situationer, hvor det er nødvendigt for at opfylde en lovbestemt forpligtelse eller opfylde de formål, som vi behandler dine personoplysninger til.
TredjepartFormålet med delingenPersonoplysninger som deles
Andre virksomheder inden for vores koncernDet kan være nødvendigt at dele personoplysninger med andre virksomheder inden for koncernen, da centrale funktioner, som f.eks. analyse, markedsføring og økonomi, delvist udføres fælles inden for den koncern, som vi er en del af. 3 år
Leverandører og samarbejdspartnereVi kan dele dine personoplysninger med forskellige leverandører og/eller samarbejdspartnere, hvis sådanne leverandører eller samarbejdspartnere behøver dine personoplysninger for at kunne opfylde deres opgaver for os, f.eks. levering af cloud-services.3 år
MyndighederPersonoplysninger kan blive udleveret til myndigheder, når dette kræves for at opfylde juridiske forpligtelser.7 år
AfhændelseI tilfælde af, at vi har til hensigt at overføre hele eller dele af vores virksomhed, kan personoplysninger blive delt med en potentiel køber.7 år

DINE RETTIGHEDER

Et resumé af de rettigheder, du som registreret har iht. GDPR, følger herunder.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke som juridisk grundlag, har du når som helst ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via de kontaktinformationer, der findes længst nede i denne integritetspolitik.

Ret til information

Du har ret til at få informationer om, hvorvidt vi behandler personoplysninger, som handler om dig og i sådanne tilfælde få en kopi af disse sammen med informationer om formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger som behandles, kategorier af modtagere af personoplysningerne, opbevaringstid, dine rettigheder mht. behandlingen, forekomsten af automatiseret beslutningstagning (inklusive profilering), informationer om sikkerhedsmekanismer som anvendes ved eventuel overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS og, hvis oplysningerne ikke er indhentet hos dig, hvor oplysningerne kommer fra.

Ret til korrektion

Hvis de personoplysninger, som vi behandler om dig, er fejlagtige, ufuldstændige eller uaktuelle, har du ret til at bede os om at rette eller komplettere disse uden unødigt ophold.

Ret til sletning

Du har ofte ret til at kræve, at vi uden unødigt ophold sletter dine personoplysninger. Dette er tilfældet, når (i) personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de behandles, (ii) du tilbagekalder dit samtykke, og der ikke er andet retsgrundlag for behandlingen, (iii) du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål eller mod den behandling, der finder sted på grundlag af interesseafvejning som retsgrundlag, og vi ikke kan påvise afgørende årsager til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, (iv) behandlingen ikke finder sted for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, (v) personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt eller (vi) personoplysningerne skal slettes for at opfylde en retslig forpligtelse.

Ret til at gøre indsigelse

Du kan når som helst gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger, vi understøtter på det juridiske grundlag om interesseafvejning, herunder f.eks. profilering. Endvidere har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Vi vil da ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette er tilfældet, når (i) du mener, at personoplysningerne ikke er korrekte, og du afventer vores kontrol af nøjagtigheden af personoplysningerne, (ii) behandlingen er ulovlig, og du i stedet for at slette personoplysningerne ønsker, at behandlingen begrænses, (iii) vi ikke længere har brug for de personoplysninger, der er formålet med behandlingen, men du har brug for dem for at kunne etablere, hævde eller forsvare retskrav, eller (iv) når du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning, og du venter på en kontrol af, om vores legitime grunde opvejer dine, bliver afsluttet.

Ret til dataportabilitet

Når personoplysninger, du har givet til os, behandles automatisk og med dit samtykke eller med støtte i en aftale med dig som retsgrundlag, har du ret til at få tilsendt dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Box 8114, 104 20 Stockholm.

COOKIES

Vi bruger cookies og lignende teknikker til at levere visse funktioner på vores hjemmesider samt til at forbedre websitet og sende bedre og mere personligt markedsføringsmateriale. Vi bruger cookies iht. denne integritetspolitik og vores politik for cookies, se link til politik for cookies.

ÆNDRINGER

Vi har ret til når som helst at ændre denne integritetspolitik. Ved ændringer af denne integritetspolitik vil vi offentliggøre den justerede integritetspolitik på vinkylen.se med informationer om, hvornår ændringerne træder i kraft. Vi kan også informere om ændringer på andre relevante måder.

KONTAKTINFORMATION

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du vil håndhæve dine rettigheder iht. denne integritetspolitik eller relevant lovgivning.
LSBolagen
Org.nr: 556762-7392
Postadresse: Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sverige
E-mail: info@lsbolagen.se
Databeskyttelsesrådgiver: Mikael Rubensson
E-mail: mikael.rubensson@lsbolagen.se